Auditoorium 405

14. jaanuar - 18. jaanuar 2019

NB! Reserveerimine on võimalik ainult koolis õpetajate arvutitest!
aeg e 14.01 t 15.01 k 16.01 n 17.01 r 18.01
1.

8:00
8:45
  Meedia ja avalikud suhted 10AB
Juta Hirv
Meedia ja avalikud suhted 10C
Juta Hirv
ühiskonnaõpetus 12C
Erki Fels
loovtööd 9A,B,C
Ave Kallas
järelkaitsmine
2.

9:00
9:45
Critical Thinking 11B
Darwin Ray Baird
Majandus 12A
Epp Vodja
Inglise keel 10-12
M.Teever
Inglise keele olümpiaadi koolivoor
ühiskonnaõpetus 12C
Erki Fels
Critical Thinking 11B
Darwin Ray Baird
3.

10:00
10:45
  Majandus 12A
Epp Vodja
Matemaatika 11BC
Tiia Valdmets
eesti keel 7.-12.kl
K. Kaju
emakeeleolümpiaadi koolivoor
Bioloogia 12C
Riina Otsus
4.

11:00
11:45
  Conversation 8C
Darwin Ray Baird
Matemaatika 11BC
Tiia Valdmets
eesti keel 7.-12. kl
K. Kaju
emakeeleolümpiaadi koolivoor
Bioloogia 12C
Riina Otsus
5.

12:00
12:45
Kirjandus 12C
Leelo Valgma
  Kirjandus 11C
Jaanus Adamson
Eesti keel 10AB
Eda Kauksi
Bioloogia 12A
Riina Otsus
6.

13:00
13:45
Kirjandus 12B
Jaanus Adamson
Critical Thinking 11B
Darwin Ray Baird
Matemaatika 8C
Tiia Valdmets
  Bioloogia 12A
Riina Otsus
7.

14:00
14:45
         
8.

15:00
15:45
  Cineforum 11ABC, 12ABC
Ana Mattioli
  Religioon ja kultuurilugu 11ABC
Tiina Meeri
 
9.

15:55
16:40
         
Õhtune aeg          

Kestvad reserveeringud on ära toodud kaldkirjas, jooksvad reserveeringud püstises.