Trükkimise ja skaneerimise kord

1. Üldnõuded trükkimisel ja skaneerimisel

 1. Koolis vajaminevate või õpetaja poolt trükituna nõutud materjalide trükkimine toimub ainult sellesama õpetaja otsesel osalusel.
 2. Trükiks ette valmistatud materjalid saab õpilane anda mistahes andmekandja vahendusel õpetajale, kes need soovi korral paberile trükkida saab.
 3. Kooli arvutiparki kuuluvates trükiseadmetes on lubatud kasutada vaid kehtivatele kvaliteedinõuetele vastavat paberit.
 4. Trükiseadmete kasutamine koopiate tegemise eesmärgil on taunitav.
 5. Infojuhi töökohustuste hulka ei kuulu mistahes elektroonsete materjalide paberkandjale/kilele trükkimine. p. 1.1, 1.2 suhtes võib infojuht oma äranägemise järgi erandeid teha.
 6. Infojuht ei ole kohustatud õpetajate või õpilaste materjale elektroonsele kujule viima ega neid kujundama. Samuti ei ole infojuht kohustatud varustama trükiseadmeid vajaliku paberi või kiledega.
 7. Trüki- ja skaneerimistehnika kasutamisel peavad trükitavad/skaneeritavad materjalid vastama põhidokumendi punktidele 7.9, 7.10 ja 7.16.
 8. Tasulise trükiteenuse korral kehtestatud hinnakiri peab olema kasutajale kättesaadav enne trükiprotsessi alustamist.

2. Trükkimine ja skaneerimine arvutiklassis

 1. Arvutiklassides olevad trükiseadmed on mõeldud vaid arvutitunnis ja arvutiklassis läbiviidavates ainetundides loodud materjalide väljatrükiks. Sellisel juhul varustab printeri vajaliku paberiga tundi läbi viiv õpetaja.
 2. Materjalide skaneerimise ja arvutiklassides väljatrükkimise lubamise või mittelubamise muudel juhtudel otsustab arvutiklassi administraator igal üksikjuhul eraldi.
 3. Materjalide skaneerimise ja arvutiklassis väljatrükkimisega võib tegeleda nii arvutiklassi administraator kui kasutaja. Viimane vaid administraatori nõusolekul.
 4. Arvutiklassi administraatoritel on õigus tutvuda skaneeritavate materjalide sisuga vastavalt p. 1.7. Mittevastavuse korral on administraatoritel kohustus lõpetada igasugune materjalide edasine töötlemine.

3. Trükkimine ja skaneerimine raamatukogu lugemissaalis

 1. Lugemissaalis asuvad trüki- ja skaneerimisseadmed on mõeldud vaid õppeotstarbeliste materjalide väljatrükiks.
 2. Dokumentide skaneerimise ja väljatrükkimisega tegeleb õpilane iseseisvalt, teavitades sellest eelnevalt raamatukogu töötajat.
 3. Lugemissaalis on dokumentide trükkimine tasuline ning selle suurus on määratud trükiteenuste hinnakirjas.
 4. Lugemissaali printeri kasutamise korral maksustatakse kõik trükitud lehed, mis ei ole rikutud printeri trükimehhanismi poolt või tarkvara vigase töötamise tulemusena.
 5. Raamatukogu töötajal on õigus tutvuda skaneeritavate/trükitavate materjalide sisuga vastavalt p. 1.7. Mittevastavuse korral on raamatukogu töötajal kohustus keelduda antud materjali edasise töötlemise/väljatrüki lubamisest.

4. Materjalide trükkimine neljavärvitrükis

 1. Materjalide trükkimiseks neljavärvitrükis on võimalik kasutada infojuhi ruumis asuvat printerit.
 2. Värviliste materjalide trükkimisega tegeleb ainult infojuht, viimase nõusolekul võib seda teha ka kooli töötaja.
 3. Õpilastel ei ole lubatud iseseisvalt värvilisi materjale trükkida.
 4. Värviliste materjalide trükkimine on õpilasele tasuline, selle suurus on määratud trükiteenuste hinnakirjas.
 5. Infojuhil on õigus tutvuda trükitavate materjalide sisuga vastavalt p. 1.7. Mittevastavuse korral on infojuhil kohustus lõpetada igasugune materjalide edasine töötlemine või väljatrükkimine.