Arvutiklassid 407 ja 404

01. juuni - 05. juuni 2020

NB! Reserveerimine on võimalik ainult koolis õpetajate arvutitest!
aeg e 01.06 t 02.06 k 03.06 n 04.06 r 05.06
1.

8:00
8:45
      Graafiline disain 10C
Ilmi Laur-Paist
 
 
2.

9:00
9:45
  Programmeerimisering 2CD, 3CD
MTÜ Noored Progejad
     
 
3.

10:00
10:45
         
4.

11:00
11:45
         
5.

12:00
12:45
Programmeerimisering 1ABCD
MTÜ Noored Progejad
       
 
6.

13:00
13:45
         
7.

14:00
14:45
         
8.

15:00
15:45
      Programmeerimisering 3AB, 4.-6. kl
MTÜ Noored Progejad
 
 
9.

15:55
16:40
      Programmeerimisering 7.-9. kl
MTÜ Noored Progejad
 
 
Õhtune aeg          

Kestvad reserveeringud on ära toodud kaldkirjas, jooksvad reserveeringud püstises.

Ülemine pool on klass 407, alumine pool 404