E-posti lugemine

Esimest korda kirju lugema asudes küsib Thunderbird veel nii mitmeidki küsimusi, mille kohta järgnev jutt peaks veidi selgust tooma.

Kõigepealt kuvatakse juuresolev hoiatus.

Internet on oma olemuselt ebaturvaline. See tähendab seda, et kõik, kes oskavad, saavad lugeda kogu infot, mis võrgus liigub. Seega ka kogu sõnumivahetust teie arvuti ja postiserveri vahel. Et seda vältida, kodeeritakse kogu info, et kaitsta seda võõraste lugejate eest. Antud teade annab märku, et kogu järgnev info on kodeeritud ning küsib ühtlasi kinnitust, kas kodeerimine on asjakohane ja vajalik.

Viimasest kolmest valikust tuleb ühenduse õnnestumiseks valida “Accept this certificate permanently” ja vajutada “OK”.

NB! Antud varianti ei ole automaatselt valitud, seega ainult “OK”-le vajutamisest ei piisa, vaid tuleb ka õige valiku juures hiireklõps teha!

Ühenduse õnnestumisest annab märku kõrvaolev kastike.

Kasulik on teha märk kasti “Use Passowrd Manager to remember this password”. Vastasel korral küsitakse parooli iga kord, kui postkasti vaatate.

Järgnev aken ilmub vaid juhul, kui eelmises aknas tegite kasti “Use Passowrd Manager to remember this password” linnukese. Thunderbird Mail hoiatab teid, et teie parool salvestatakse faili, mida on raske, kuid mitte ilmvõimatu lugeda ning seetõttu võib keegi teie parooli sealtkaudu teada saada. Kooli arvutites seda ohtu ei ole, sest fail salvestatakse teie profiili ja keegi teine seda sealt lugeda ei saa. Seega võib antud hoiatusele “OK” vajutada.

E-posti saatmine

Ka e-kirjade esmakordsel saatmisel küsib Thunderbird Mail teie parooli, mis tuleb kirjutada kõrval kujutatud aknasse.

Ka siia tuleb trükkida parool, mille saite koos arvutiklassi kasutajanimega. Samuti on siingi kastis mõistlik märkida ära valik “Use Passowrd Manager to remember this password”, muidu küsitakse parooli iga kord, kui kirja saadate.