Meiliprogrammi seadistamine

Kooli arvutites saab kasutajatunnusega eraldatud elektronpostiaadressile tulevaid kirju lugeda kas veebi vahendusel aadressilt https://eldorado.21k.ee või eraldi meiliprogrammi kasutades. Meiliprogrammi kasutamine on kiirem ja mugavam, kui kirjavahetus on suur. Miinuseks on, et programm tuleb enne kasutamist seadistada.

Kuna igal kasutajal on oma meiliaadress, kasutajanimi ja parool, ei ole arvutiklassi administraatoritel võimalik programmi ise eelnevalt häälestada, vaid seda tuleb igaühel endal teha.

Programmi esmakordsel käivitamisel ilmubki juuresolev dialoogikast.

Praegusel momendil vaatleme e-posti häälestamist, seega jätke valikuks juba pakutud “Email account” ja vajutage “Next”.

Programm küsib infot teie nime ja postiaadressi kohta. See info lisatakse kõigile saadetavatele kirjadele. Niisiis kirjutage:

  • Lahtrisse “Your Name” oma ees- ja perekonnanimi (nt. Jaan Kask)
  • Lahtrisse “Email Address” oma kooli meiliaadress (nt. jaan.kask@21k.ee)

Tähelepanu need, kelle nimes sisaldub täpitähti või “susisevaid” häälikuid! Kuna e-posti aadressides neid kasutada ei saa, kontrollige kindlasti, milline aadress teile täpselt tehtud on.Kui vajalikud asjad sisestatud, siis vajutage “Next”.

Siin lehel tuleb täpsustada, millisesse arvutisse teie post saabub ja kuidas kirju lugeda ja saata saab. “Incoming server” tähendab masinat, kus asuvad teie saabuvad kirjad, “Outgoing server” aga arvutit, mis teie poolt saadetud kirjad teistele edasi toimetab.

Tallinna 21. Koolis tuleb valida:

  • Server Type – IMAP
  • Incoming Server – “eldorado.21k.ee”
  • Outgoing Server – “eldorado.21k.ee”

Edasi saab jällegi “Next”-nupuga.

Nüüd tuleb kirjutada kasutajanimi, kes kirju saata ja lugeda saab. Koolis näeb see välja midagi säärast: “s84au481”.

Pange tähele, et meiliprogrammi enda poolt pakutud variant (eesnimi.perekonnanimi) üldjuhul ei sobi!

Kuna Thunderbird Mail võimaldab kasutada mitut erinevat postkasti (näiteks lugeda ka neid kirju, mis saabuvad hot.ee või mail.ee postkasti), tuleb need üksteisest eristada. Seda nime ongi võimalik siit aknast sättida. Programmi poolt pakutud variant peaks igal juhul sobima, seega “Next”.
Kui olete õnnelikult siiamaani jõudnud, peaks Thunderbird Mail olema nüüdsest võimeline teie mailidega tegelema. Jääb üle ainult “Finish” vajutada.

Meiliprogrammi seadistamise järel on soovitav tutvuda juhendiga, mida esimest korda e-posti lugedes silmas pidada tasub.