Kasutajatunnused

Kooli arvutitesse sisenemiseks peab omama kehtivat kasutajatunnust ja salasõna. Kasutajatunnuse taotlemise õigus on kõigil õpilastel ja kooli töötajatel. Kasutajaid ei looda automaatselt kooli astumisel või töölepingu sõlmimisel, kasutajatunnuste saamiseks tuleb pöörduda kooli infojuhi poole.

Kasutajakontode loomiseks võib kuluda üks kuni kaks tööpäeva. Üldjuhul saab kasutajatunnuse kätte järgmisel koolipäeval. Õpilastelt võib infojuht kasutajakonto loomisel või hiljem parooli kätteandmisel küsida õpilaspiletit või isikut tõendavat dokumenti.

Kasutajatunnuste loomisel ja arvutisse sisselogimisel kohustub kasutajakonto omanik kinni pidama arvutisüsteemi kasutamise reeglitest.

Kasutajatunnused on personaalsed ning neid teistele õpilastele või töökaaslastele edasi anda ei tohi! Võõra kasutajatunnuse all tegutsemine on karistatav, samuti jääb arvutisüsteemi võimaliku kuritarvitamise korral süüdi kasutajanime tegelik omanik.

Võõra kasutajakonto all sisse logides on infojuhil õigus blokeerida nii kasutajanime tegeliku omaniku kui ka valenime all tegutseja konto.

Kasutajatunnuse kaotamine

Kasutajatunnuste kaotamisel tuleb sellest teatada infojuhile, kes saab kasutajakonto blokeerida. Ainult sellisel viisil on võimalik kindel olla, et juhuslik kasutajatunnuste leidja ei saa nende abil valenime all tegutsedes arvutisüsteemis kurja teha. Tasub meeles pidada, et ka sellisel juhul jääb ikkagi süüdi kasutajanime tegelik omanik, kui paroolide kadumisest infojuhti ei teavitata!

Parooli kaotamisel tuleb pöörduda infojuhi poole, kes saab väljastada uued kasutajatunnused. Turvalisuse huvides saab infojuht vaid uue parooli tekitada, vana parooli taastamine ei ole võimalik.

Uue parooli saamiseks tuleb oma nimi kirja panna kaotatud kasutajatunnuste lehele, mis asub infojuhi kabinetis. Registreerimine on vajalik, et infojuht saaks kõik päeva jooksul kogunenud sooviavaldused ühe korraga täita. Üldjuhul saab uue parooli järgmisel koolipäeval või hiljemalt paari tööpäeva jooksul pärast nime kirjapanemist.

Kasutajatunnused ja ainetund

Ei tohi unustada, et arvutiklassis ainetunnis viibides võib olla vajalik oma nime all arvutis õpetaja poolt antud ülesandeid täita. Selleks peab kindlasti kaasas olema kehtiv kasutajatunnus ja parool. Kasutajatunnuse kojujätmine on samaväärne muude töövahendite koju unustamisega.

Arvestades eelnevat, on äärmiselt vajalik, et õpetaja teataks varakult õpilastele arvutiklassis toimuvast ainetunnist, et viimased saaksid oma kasutajatunnused üles otsida ning vajadusel paroolid uuendada. Parooli uuendamine võtab aega keskmiselt ühe koolipäeva!