Arvutite kasutamine

Kooli arvuteid kasutades tuleb kinni pidada arvutisüsteemi kasutamise korrast.

Arvutisüsteemi kasutajatunnuse saamisega kohustub iga kasutaja arvutisüsteemi kasutamise eeskirja järgima.

Reeglistik aitab tagada arvutivõrgu ja arvutite toimimise ning rõhutab arvutite heaperemehelikku ning vastutustundlikku kasutamist.