Heli- ja videofailide kasutamise kord

1. Heli- ja videofailide vaatamine

  1. Arvutiklassis on lubatud vaadata arvutivõrgus, CD või DVD plaadil olevaid heli- ja videofaile juhul, kui need ei ole vastuolus põhidokumendi punktidega 7.9, 7.10 või 7.16.
  2. Vastavalt põhidokumendi punktile 7.13 on pideva andmevooga (streaming media) õppetööväliste heli- ja videofailide vaatamine taunitav.
  3. Vastavate heli- ja videofailide kasutamisel ning salvestamisel tuleb silmas pidada põhidokumendi punkti 7.9.

2. Heli- ja videofailide kasutamiseks vajalik riistvara

  1. Heli- ja videofaile on võimalik kasutada vaid juhul, kui arvuti riist- ja tarkvara seda võimaldavad.
  2. Failide kuulamiseks vajalikke kooli inventari hulka kuuluvaid kõrvaklappe või kõlareid tuleb hoida hoolikalt.
  3. Kõrvaklappe ja kõlareid on võimalik kasutada vaid õppetööga seotud ülesannete juures. Vastavalt põhidokumendi punktile 9.2 võib infojuht mõjuvatel põhjustel antud punktis erandeid teha.
  4. Kõrvaklapid ühendatakse arvuti esipaneelil olevatesse pesadesse. Kõrvaklappe võib arvuti külge ühendada ka õpilane iseseisvalt, väljaspool ainetundi soovitavalt arvutiklassi administraatori teadmisel.
  5. Arvutiga töö lõpetamisel tuleb kõrvaklapid arvutiklassi administraatorile või ainetundi läbiviivale õpetajale tagastada. Kui arvuti esipaneelil on klappide ühenduspesasid kattev kaitse, tuleb viimane kindlasti sulgeda.