Printimine ja skaneerimine

Koolis on võimalik materjale printida infojuhi kabinetis ruumis 406. Trükiteenus on tasuline ning vajadusel saab printida nii värviselt kui mustvalgelt. Mustvalge väljatrüki korral võib paberi kokku hoidmiseks printida kahepoolselt.

Tükkida on lubatud vaid õppetööga seotud materjale. Infojuht võib vajadusel tutvuda prinditava dokumendi sisuga, et veenduda selle seotuses õppetööga.

Kontrolltööks väikeseformaadiliste abimaterjalide (spikrid, valemilehed) trükkimisest võib infojuht keelduda, printimise katkestada või teavitada teadmiste kontrolli läbi viivat õpetajat.

Kuna infojuhi kabinetti on võimalik siseneda vaid koos infojuhiga või tema teadmisel, ei tasu prinditöid jätta viimaseks päevaks ega viimasele vahetunnile. Printimisvõimaluse puudumine viimasel päeval ei saa olla põhjenduseks töö esitamata jätmisele.

Skaneerimine

Skaneerida saab samuti infojuhi kabinetis. Skanner on A4 formaadis ning ühekorraga on võimalik sisse lugeda mitut väiksemas formaadis dokumenti – skanner suudab üldjuhul tuvastada automaatselt formaadi ning salvestab tulemuse eraldi failidesse.

Skaneerimine on tasuta, kuid materjalid peavad olema seotud õppetööga. Analoogiliselt printimisega võib infojuht muude materjalide skaneerimisest keelduda.

Lisaks tuleb arvestada, et skaneerimine võib võtta printimisest kauem aega, mistõttu on printimisjärjekorras olevatel õpilastel arvutite kasutamise eesõigus. Samuti võib infojuht, arvestades võimalikku ajakulu,  määrata skaneerimiseks mõne teise aja, kui arvutite kasutamise intensiivsus väiksem on.

Skaneeritud materjalid saab kopeerida mälupulgale või saata endale e-posti teel. Elektronposti kasutamise korral tuleb arvestada failide mahtu. Suured failid ei pruugi meiliserveritest läbi minna ning kiri võib veateatega tagasi tulla. Üldjuhul ei tohiks e-postiga saadetavate failide kogumaht olla üle 8-10MB.

Nagu printimiselgi, ärge jätke skaneeritud faile arvuti kõvakettale. Erandkorras võib seda teha, kui te pole kirja teel saadetud failide kohalejõudmises veendunud.