Trükkimise ja skaneerimise kord

1. Üldnõuded trükkimisel ja skaneerimisel

 1. Koolis vajaminevate või õpetaja poolt trükituna nõutud materjalide trükkimine toimub ainult sellesama õpetaja otsesel osalusel.
 2. Trükiks ette valmistatud materjalid saab õpilane anda mistahes andmekandja vahendusel õpetajale, kes need soovi korral paberile trükkida saab.
 3. Kooli arvutiparki kuuluvates trükiseadmetes on lubatud kasutada vaid kehtivatele kvaliteedinõuetele vastavat paberit.
 4. Trükiseadmete kasutamine koopiate tegemise eesmärgil on taunitav.
 5. Infojuhi töökohustuste hulka ei kuulu mistahes elektroonsete materjalide paberkandjale/kilele trükkimine. p. 1.1, 1.2 suhtes võib infojuht oma äranägemise järgi erandeid teha.
 6. Infojuht ei ole kohustatud õpetajate või õpilaste materjale elektroonsele kujule viima ega neid kujundama. Samuti ei ole infojuht kohustatud varustama trükiseadmeid vajaliku paberi või kiledega.
 7. Trüki- ja skaneerimistehnika kasutamisel peavad trükitavad/skaneeritavad materjalid vastama põhidokumendi punktidele 7.9, 7.10 ja 7.16.
 8. Tasulise trükiteenuse korral kehtestatud hinnakiri peab olema kasutajale kättesaadav enne trükiprotsessi alustamist.

2. Materjalide trükkimine neljavärvitrükis

 1. Materjalide trükkimiseks neljavärvitrükis on võimalik kasutada infojuhi ruumis asuvat printerit.
 2. Värviliste materjalide trükkimisega tegeleb ainult infojuht, viimase nõusolekul võib seda teha ka kooli töötaja.
 3. Õpilastel ei ole lubatud iseseisvalt värvilisi materjale trükkida.
 4. Värviliste materjalide trükkimine on õpilasele tasuline, selle suurus on määratud trükiteenuste hinnakirjas.
 5. Infojuhil on õigus tutvuda trükitavate materjalide sisuga vastavalt p. 1.7. Mittevastavuse korral on infojuhil kohustus lõpetada igasugune materjalide edasine töötlemine või väljatrükkimine.