Avaleht

Sellele lehele on kokku koondatud info arvutite kasutamise kohta Tallinna 21. Koolis.

Lehekülg sisaldab nii juhiseid kooli arvutisüsteemi kasutamiseks, infot pakutavate võimaluste kohta ning juhendmaterjale keerukamate toimingute teostamiseks.

Leht on loodud, et anda vastuseid enamlevinud küsimuste kohta arvutisüsteemi kasutamisel.